Galerija fotografij

Naše dejavnosti

Hidroizolacije

Osnovna naloga hidroizolacije je zaščita konstrukcije in notranjih prostorov pred prodiranjem vode in vlage v objekt.

Kletno in talno zidovje vsakega objekta je podvrženo stiku s talno vlago, pri čemer obstaja nevarnost, da začnejo odpadati zaključni sloji. Pri globljem prodiranju vode in zmrzovanju lahko razpadejo zidovi in s tem obstaja nevarnost rušitve objekta.

Zato je pri temeljenju izpostavljene elemente konstrukcije potrebno zaščititi. Pravilna izbira materialov za hidroizolacijo je zelo pomembna, saj so naložbeni stroški zanemarljivi v primerjavi s povzročeno škodo, ki jo lahko naredimo z nepravilno vgradnjo ali napačno izbranimi materiali.


Ponujamo:

  • Ravne strehe (klasične in obrnjene)
  • HDPE hidroizolacije
  • Mostovne hidroizolacije

Epoksi tlaki

Epoksidni tlaki so se in se še uporabljajo predvsem za proizvodnje in skladiščne hale, se pravi v industriji. Danes pa se pojavljajo tudi v stanovanjski gradnji. Pojavljajo se predvsem v prostorih, ki zahtevajo dodatno vzdrževanje in čiščenje, v stanovanjskih objektih predvsem v garažah, delavnicah, kuhinjah, hodnikih, ipd.
Epoksidni tlaki so zelo odporni, tako na mehanske poškodbe, kot tudi na kemikalije, topila, kisline in čistila. Prav tako imajo tlaki visoko tlačno in upogibno trdnost. Tako se lahko uporabljajo tudi v prostorih, kjer je visoka možnost obremenitve zaključnih slojev.
Poznamo več vrst in možnosti izvedbe epoksidnih tlakov. Tlak izberemo glede na pričakovane obremenitve v prostorih.
Epoksidni tlaki so lahko izpostavljeni normalni obremenitvi, tako doma, kor npr. v proizvodnji, takrat je priporočena debelina tlaka okrog 2 mm. Če pričakujemo večjo obremenitev v prostoru, moramo debelino tlaka povečati, to se zgodi predvsem v industrijskih objektih, takrat je priporočena debelina nekje med 3 in 4 mm. Če je pričakovana obremenitev izjemno visoka, se sloj tlaka še poveča.

Ponavadi se uporablja samorazlivni epoksi tlak, na površinah z normalno in večjo obremenitvijo. V tem primeru je smoli dodano polnilo. Debelina tega tlaka je 2,5- 3 mm.

Poznamo tudi maltni epoksidni tlak, ki se uporablja na zelo obremenjenih območjih, njegova debelina je med 3 in 5 mm. Pri največjih obremenitvah pa se uporablja epoksidni estrih, katerega debelina je med 1 in 2 cm.
Epoksi tlak lahko izvajamo samo na homogeni, suhi, ravni in trdni podlagi, ta je lahko kamnita, betonska, keramična, itd. Najpogosteje se uporablja betonska podlaga.

Poliuretanski tlaki

Pri izdelavi se uporabljajo materiali, ki so na bazi poliuretanov, kakor nam sporoča že samo poimenovanje. Poliuretan je fleksibilen material, ki ima sposobnosti raztezanja in krčenja ter je kot tak idealen za premoščanje razpok, dilatacij in stikov med različnimi materiali. Zaradi omenjene lastnosti in zaradi UV odpornosti ter obstojnosti, je primeren za uporabo na zunanjih površinah in v območjih, ki zahtevajo specifične standarde. Poliuretanski tlaki se porabljajo tudi pri izdelavi “mehkih” različic tlakov, ki jih pogosto srečamo na terasah, balkonih in udobnimi (Comfort Floor) tlaki v vrtcih, prostorih za preživljanje prostega časa in drugih objektih. V garažnih hišah in na odprtih parkiriščih srečamo sisteme poliuretanskih tlakov za parkirišča.

Statične ojačitve

Sistem karbonskih statičnih ojačitev uporabljamo za zunanjo ojačitev nosilnih elementov konstrukcije kot so npr. armiranobetonske plošče, nosilci, nosilni stebri in podobno. Karbonski materiali vsebujejo izredno močna ogljikova vlakna kar vpliva na povečanje nosilnosti ter izboljša natezne in upogibne lastnosti materiala.

Prednosti:

-    majhna teža
-    poljubna dolžina brez spojev
-    majhna debelina
-    križanje lamel je lahko izvedljivo
-    zelo velika čvrstost
-    visok modul elastičnosti
-    visoka odpornost na utrujanje
-    lahko se prebarvajo brez predhodne priprave
-    obstojnost na alkalije
-    splošno dovoljenje za uporabo v Nemčiji